< Terug

 

Over de Prijs

wpp logo   

 

> Wat is de Woutertje Pieterse Prijs?

De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek. De Prijs wordt jaarlijks toegekend door een vakkundige jury, maar die kan er ook voor kiezen de Prijs NIET uit te reiken, als ze niet tevreden is over de kwaliteit van de boeken die door uitgevers zijn ingezonden.
Enige tijd vóór de prijsuitreiking maakt de jury de nominaties bekend, een lijstje van maximaal zes boeken waaruit de uiteindelijke keuze gemaakt wordt.
Op de dag van de uitreiking maakt de juryvoorzitter de winnaar bekend.

> Waar let de jury op?

De jury is niet snel tevreden. Uiteraard moet het verhaal goed zijn, maar ook op de taal wordt gelet. De vormgeving van het boek en de eventuele illustraties spelen eveneens een belangrijke rol in de beoordeling.

> Wat is het doel van de Prijs?

Het doel van de Prijs is het bevorderen van de literaire kwaliteit van het Nederlandstalig jeugd- en kinderboek.

> Waar bestaat de Prijs uit?

De winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 15 000,-
De Prijs wordt sinds 2015 financieel mogelijk gemaakt door boekhandelsketen Bruna. Daarvóór was de Stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs) 17 jaar de sponsor.

> Wie is Woutertje Pieterse?

Woutertje Pieterse is een personage uit de Ideeën van Multatuli, na Max Havelaar het belangrijkste werk van deze auteur. De geschiedenis van Woutertje Pieterse verscheen als fragmenten in de Ideeën. In 1890 is het door Multatuli’s weduwe voor het eerst in boekvorm uitgebracht. Het verhaal van Woutertje Pieterse gaat over een dromerige Amsterdamse jongen met een levendige fantasie. Deze eigenschappen en zijn nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat Wouter vaak botst met de kleinburgerlijke mensen in zijn omgeving. De Woutertje Pieterse Prijs is vernoemd naar dit boek, omdat de Prijs, net als Woutertje Pieterse, wil ‘afwijken van de deugd’. De initiatienemers tot de Prijs wilden nadrukkelijk breken met de traditie van moralisme in kinderboeken. De Prijs bekroont om die reden kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, inhoud en vormgeving.

> Waarom wordt bij de uitreiking een Roverslied ten gehore gebracht?

Dat heeft te maken met een passage uit Woutertje Pieterse. Die luidt:
"Wouter had al zo dikwijls op de deugd gerijmd, en hij vond dit onderwerp zo droog, zo uitgeput, zo vervelend, dat-ie de vrijheid had genomen iets anders te behandelen, en wel wat hem ’t naast aan 't hart lag, de roverij. Hijzelf was, als alle schrijvers - en mensen - zeer ingenomen met z'n werk. Hij hield zich overtuigd dat de meester dit ook wezen zou, en hem omwille van de voortreffelijke uitvoering, de afwijking van de deugd zou vergeven. Het vers zou zeker naar de burgemeester worden gezonden, die 'r kennis van geven zou aan de paus, waarna deze Wouter tot zich zou roepen, en 'm aanstellen als hoofdrover.” 'Afwijken van de deugd, omwille van de voortreffelijke uitvoering', dat raakt aan wat de Stichting Woutertje Pieterse Prijs wil honoreren in een kinderboek. De winnaar wordt extra in het zonnetje gezet door een speciaal uitgevoerd Roverslied, als een eerbetoon aan een roekeloos dichterschap.

> Wie hebben de Prijs al eens gewonnen?

Zie Overzicht winnaars